GÓI BẠCH KIM

Nhân viên của chúng tôi hỗ trợ Quý khách tư vấn việc thành lập Công ty đứng tên Quý khách tại Mỹ với đầy đủ các thủ tục từ tư vấn pháp luật, xin cấp phép hoạt động, xin cấp phép mã số thuế, lựa chọn văn phòng, lựa chọn ngân hàng và các hoạt động khác.


GIÁ: liên hệ

GÓI VÀNG
Nhân viên của chúng tôi hỗ trợ Quý khách tư vấn lựa chọn địa điểm văn phòng tại thành phố Quý khách chỉ định và cung cấp dịch vụ Đại diện ít nhất 20 giờ/tháng.


GIÁ: liên hệ

Với Đại diện AGMA tại Mỹ, Quý khách sẽ có nhiều lựa chọn các gói dịch vụ và địa điểm Văn phòng theo phong cách riêng tại New York, Washington, Chicago, Florida, California, Los Angeles, San Fransisco, hoặc Las Vegas hay bất cứ thành phố nào Quý khách mong muốn.

Mỗi một gói dịch vụ mà chúng tôi cung cấp đều được thiết kế và báo giá theo riêng theo từng nhu cầu. Gói dịch vụ căn bản khởi điểm từ US$15,000/năm. Các gói hoàn chỉnh và cao cấp sẽ báo giá tuỳ chọn theo yêu cầu Quý khách.

Chúng tôi cung cấp dịch vụ Tư vấn và Đại diện dựa trên từng gói lựa chọn. Mỗi gói dịch vụ này bao gồm ít nhất 5 giờ/tuần hay còn gọi 20 giờ/tháng. Nếu Quý khách không sử dụng trong tháng, sẽ tự động huỷ. Do thế, chúng tôi khuyến khích Quý khách chủ động sử dụng. Quý khách có thể yêu cầu thêm thời gian Tư vấn và Đại diện, nếu trong tháng Quý khách yêu cầu thời gian nhiều hơn gói hợp ký kết kết. Chúng tôi sẽ tính thêm phí dịch vụ và luôn cam kết hoạt động theo yêu cầu Quý khách.


Những lựa chọn dịch vụ Tư vấn và Đại diện nào Quý khách có thể sử dụng cho Công ty mình, sau đây là một vài ví dụ: 

 •  Tìm hiểu và phân tích thông tin  thương hiệu (trademark).
 • Tìm hiểu và phân tích thị trường và kinh doanh.
 • Tìm hiểu và phân tích các nhà cung cấp hay các đối tác bản địa.
 • Tìm hiểu và phân tích kế hoạch kinh doanh từng thị trường tại Mỹ.
 • Tìm hiểu và phân tích các vấn đề pháp luật và thi hành thực tế, cũng như các vấn đề chính trị nào liên quan kinh doanh.
 • Tìm hiểu và phân tích tài chính, nhà đầu tư và ngân hàng.
 • Xây dựng mối quan hệ với Nhà nước Liên Bang và các Văn phòng chính phủ có liên quan đến hoạt động trên tinh thần là nhân viên đại diện của Công ty Quý khách.
 • Tham dự các buổi họp/gặp gỡ liên quan đến Bán Hàng (Sales), Dự án kinh doanh (Ventures),  và dự án tài chính (Financing).
 • Thực hiện các cuộc điện thoại đến và đi đến các khách hàng, đối tác, ngân hàng, nhà đàu tư...
 •  Tham dự các hội thảo, bán hàng, sales calls, hội chợ, hội nghị...v...v trên danh nghĩa Công ty
 • Quý khách do chính Quý khách chỉ định thực hiện. (Chi phí này do Quý khách thanh toán)

GÓI  BẠC

Quý khách  bắt dầu ngay lập tức bằng việc nhận được ngay dịch vụ Đại diện 20 giờ/tháng kèm theo địa chỉ văn phòng, số điện thoại tại Mỹ sau khi ký hợp đồng.

GIÁ: US$15,000/năm

​Vui lòng xin liên hệ khi Quý khách có yêu cầu : Soren.REP@usa.com
Our slogan:  "Committed to your success!"

USA REPRESENTATIVE OFFICE